Wonderlijk gemaakt


Op onze school wordt gewerkt met de methode 'Wonderlijk gemaakt', een lessenserie voor seksuele vorming. Door deze lessen worden kinderen van jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun eigen lichaam en hoe wonderlijk de Heere ons allemaal geschapen heeft.

Andere onderwerpen die besproken worden zijn het omgaan met elkaar, een Bijbelse invulling van seksualiteit en weerbaarheid in bedreigende situaties. Daarvoor worden er in alle groepen enkele lessen gegeven.

De lessen 'Wonder gemaakt' worden ieder jaar gegeven in de maanden maart en april. Hieronder vindt u per groep een informatieblad. Deze informatie stelt u in de gelegenheid om de onderwerpen eerst zelf met uw kind te bespreken, als u daar behoefte aan heeft.  Bovendien zullen de onderwerpen na de lessen wellicht ook aan de orde komen in uw gezin. 

We hopen dat de lessen bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind, zodat het met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid leert staan in de maatschappij.