Oudercommissie

De ouders die met elkaar deze commissie vormen hebben een onmisbare plaats in ons schoolleven. Op allerlei manieren bieden zij praktische hulp. Te denken valt aan assistentie bij (buitenschoolse) activiteiten en bijeenkomsten, de bibliotheek, het schoolreisje, onderhoud van het schoolgebouw en het terrein om de school enz. Er is een reglement waarin een en ander voor de oudercommissie geregeld is.

De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:
  • Liesbeth Voogd, voorzitter voogd-goedee@kpnplanet.nl
  • Elianne Meerkerk, secretaris en contactpersoon elianemeerkerk@live.nl 
  • Lisette den Hartigh, penningmeester
  • Berry Buter
  • Els de Gelder
  • Evelien van der Hoog
  • Pauline Lodrigo
  • Peter Veenstra
  • Cees Verdoorn
  • José van Vuuren
Praktische hulp

Naast de oudercommissie zijn er veel ouders betrokken bij de praktische hulp aan de school. In de eerste plaats denken we dan aan de groepsouders die de leerkrachten helpen bij het organiseren van allerlei buitenschoolse activiteiten en excursies. Daarnaast natuurlijk ook aan alle andere ouders die hieraan een steentje bijdragen. Zonder deze hulp zouden veel van deze activiteiten niet door kunnen gaan. Ook zou de school er niet zo schoon en fris uitzien. We zijn dan ook erg blij met deze hulp! Aan het begin van elk nieuw schooljaar krijgt u bericht over deze praktische hulpvraag. 

Klik hier voor het overzicht van de groepsouders voor dit schooljaar.