Oriënteren en aanmelden
 
Plaatsing in het SBO
Voor plaatsing in het SBO is toestemming nodig van de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband Driegang, Kamer Alblasserwaard-West. Hiervoor vult u als ouders een aanvraagformulier in. De school waarop uw kind zit, stelt een onderwijskundig rapport op. Deze documenten worden door een aantal deskundigen beoordeeld. Wanneer uit deze documenten blijkt dat uw kind recht heeft op speciaal basisonderwijs, dan geeft deze commissie binnen acht weken een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af waarmee uw kind in het SBO geplaatst kan worden.
 
De kinderen die ons SBO bezoeken, komen uit de volgende gemeenten: Molenwaard, Alblasserdam, Sliedrecht, Hardinxveld Giessendam, Zederik, Giessenlanden en Papendrecht.
 
Taxivervoer
Voor de aanvraag van taxivervoer heeft u de toelaatbaarheidsverklaring nodig. Met deze verklaring gaat u naar het gemeentehuis. Uw gemeente faciliteert het taxivervoer.
 
Terugplaatsing naar het regulier onderwijs
Twee keer per jaar wordt de ontwikkeling van alle leerlingen in het SBO besproken. Als de ontwikkeling van uw kind na een aantal jaar in het SBO boven verwachting is, is er de mogelijkheid dat uw kind wordt teruggeplaatst in het regulier basisonderwijs. Het MDO formuleert een advies over eventuele terugplaatsing. De ouders nemen het uiteindelijke besluit of zij dit advies willen opvolgen of hun kind op het SBO willen houden. U kunt kiezen of uw kind in een reguliere groep op de school in Bleskensgraaf wordt geplaatst of dat uw kind teruggaat naar de school van herkomst. Wanneer er een mogelijkheid tot terugplaatsing is, wordt vooraf, samen met ouders, een overstaptraject uitgestippeld.
 
Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie of wilt u een afspraak maken voor een oriënterend bezoek aan onze school, dan kunt u mailen naar c.egas@smdbbleskensgraaf.nl of bellen naar 0184-691595.