Onderwijsinspectie
 
In maart 2015 is de school bezocht door twee onderwijsinspecteurs. Zij hebben kwaliteitsonderzoek uitgevoerd in de groepen en hebben het volgende geconcludeerd:
 
De School met de Bijbel en SBO-voorziening heeft haar kwaliteit goed op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.
  • De leraren verstaan hun vak en geven goed les. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten hun leerlingen te stimuleren om te leren. De leraren sluiten daarbij goed aan op wat de leerlingen nodig hebben.
  • De rust, prettige sfeer en de activiteiten die de school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben.
  • De school heeft een ambitieus schoolklimaat waarin leerlingen worden ondersteund en gestimuleerd in hun leren.
  • De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen en dat is terug te zien in de manier waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan.
  • Op De School met de Bijbel is sprake van een veilig schoolklimaat. Afspraken en regels over de omgang met elkaar zijn bekend bij alle betrokkenen en worden ook nageleefd.
  • De school heeft doelen geformuleerd voor het onderwijs.
  • Op de school heerst er een professionele kwaliteitscultuur.
  • De school kan de leerlingen meer betrekken bij hun eigen leerproces.
Klik hier voor het inspectierapport.