Algemene informatie
 
Vanaf 1999 heeft onze school een SBO-voorziening. Deze voorziening valt onder samenwerkingsverband Driegang, kamer Alblasserwaard-west. SBO staat voor Speciaal Basisonderwijs. Onze SBO-afdeling is een volwaardige voorziening voor speciaal basisonderwijs waarin kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en gedrag de hulp krijgen die nodig is. 
 
De SBO-voorziening van onze school bestaat uit vier groepen. Het streven is om de groepsgrootte op maximaal vijftien kinderen te houden. In elke groep is, naast de leerkracht, ook een onderwijsassistent/leraarondersteuner werkzaam.
 
Communicatie met ouders
Communicatie is heel belangrijk voor ons. Daarom ontvangen de ouders van de leerlingen uit de JRK-groep en de groepen SBO-BC en SBO-CD dagelijks een e-mail waarin de activiteiten van de dag beschreven staan. In groep SBO-EF krijgen de kinderen regelmatig een nieuwsbrief mee.

Faciliteiten van de SBO-voorziening:
  • Orthopedagogische begeleiding vanuit Centraal Nederland
  • Fysiotherapie op school vanuit Balans
  • Logopedie vanuit onze school
  • Samenwerking met Expertisecentrum SPON Dordrecht, het RMPI Barendrecht en Stichting Auris te Rotterdam
  • Schoolmaatschappelijk werk vanuit SGJ
Het MDO
Twee keer per cursusjaar wordt er een Multidisciplinair Overleg gehouden. Tijdens dit overleg wordt iedere leerling die in het SBO zit, besproken. Aan het overleg nemen de groepsleerkracht, directeur, schoolarts, schoolmaatschappelijk werkende, intern begeleider en een orthopedagoog deel.