The Leader In Me

Wij zijn in het schooljaar 2015-2016 gestart met 'The Leader In Me'. Hieronder leest u meer informatie over de inhoud van 'The Leader In Me' en het tijdpad wat we op school aanhouden bij de invoering hiervan. Tenslotte vindt u de mailadressen van degenen bij wie u terecht kunt met vragen, opmerkingen of ideeën.
 
Persoonlijk leiderschap
Onze school is een school met de Bijbel. Wij geloven dat God ons, mensen, volmaakt en naar Zijn evenbeeld heeft geschapen. Na de zondeval zijn wij van God losgeraakt, zijn we sterfelijke en zondige mensen geworden. Deze zonde heeft een verwoestende uitwerking, in de relatie tussen God en ons, maar ook tussen mensen onderling.
Toch is de mens na de zondeval mens gebleven. God blijft ons nog steeds aanspreken op onze roeping. We zijn mensen met een geweten en met verantwoordelijkheidsgevoel.
Als team van de School met de Bijbel willen we dit verantwoordelijkheidsgevoel van onze kinderen proberen te versterken, steeds in afhankelijkheid van God, met de Bijbel als basis van ons handelen, en in het diepe besef dat wij en onze kinderen zondige mensen zijn en blijven zolang we hier op aarde leven.
We vinden het belangrijk om kinderen te leren om te leven met een doel voor ogen. Dit gaat om ons hoogste doel als mens: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Daaruit vloeien ook allerlei kleinere, alledaagse doelen voort. In het geval van onze kinderen bijvoorbeeld: Wat wil ik leren? Wat wil ik later worden?
We willen kinderen leren dat als zij een doel voor ogen hebben, daar ook bepaalde keuzes uit zullen voortvloeien en dat zij, en wij allen, zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we maken.
Om kinderen dit te leren blijft onze basis de Bijbel en de dagelijkse Bijbellessen die op onze school worden gegeven. Tegelijk hebben we gezocht maar een pedagogisch programma met een praktische uitwerking, ter ontwikkeling van de sociale vaardigheden en het burgerschap van kinderen.
We hebben dat gevonden in het programma 'The leader in me' van Stephen Covey.
Stephen Covey is een bekendheid in Amerika. In 1989 schreef hij het managementboek: 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap'. De zeven eigenschappen, die oorspronkelijk bedoeld waren voor leidinggevenden, bleken zeer effectief toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken.
De naam van het programma roept in onze taal heel gemakkelijk verkeerde associaties op. Het gaat hier niet om hiërarchisch leiderschap, alsof we van elk kind een leider willen maken. Het gaat hier om persoonlijk leiderschap, aan inzicht krijgen in jezelf en je relaties met anderen. Het gaat om het leren dragen van verantwoordelijkheid en het maken van persoonlijke keuzes.
Voor de kinderen hebben wij dit als volgt vertaald:
 
Ik laat de leider in mij zien
als ik God en anderen dien
met wat ik heb gekregen.
 
De zeven gewoonten
Stephen Covey noemt zeven gewoontes die de kinderen en ons kunnen helpen in dat persoonlijke leiderschap.
 
  1. Wees proactief
Je kunt niet bepalen wat er allemaal op je afkomt in je leven, maar je kunt wel kiezen hoe je ermee omgaat. We kunnen kinderen leren initiatief te nemen en eigen keuzes te maken, zodat ze zichzelf niet als slachtoffer van de omstandigheden zullen zien. Een mooi voorbeeld daarvan zien we in de Bijbel bij Daniël en zijn vrienden. Zij durfden hun eigen keuzes te maken (gebaseerd op hun liefde voor God) door niet te eten van de heidense gerechten aan het hof in Babel. Dit was uiteraard genade van God; tegelijk sluit deze genade onze eigen verantwoordelijkheid niet uit.
 
  1. Begin met het einddoel voor ogen
Het is belangrijk om een plan te hebben, een doel, voor je ergens aan begint. Als kinderen iets willen maken, vragen we aan hen hoe ze het aan willen pakken. Het doel dat je voor ogen hebt, bepaalt ook de keuzes die je maakt.
 
  1. Belangrijke dingen eerst
Dit geldt in het groot: besteden we onze tijd aan de dingen die we belangrijk vinden, of komen de dingen die we belangrijk vinden vaak in de knel omdat we minder belangrijke dingen voorrang geven? Dit geldt ook in het klein: we kunnen kinderen al leren dat huiswerk maken vóór spelen gaat.
 
  1. Denk win-win
Dit klinkt volwassen; toch kun je kinderen dit al heel goed duidelijk maken. Denk je bij een probleem alleen aan jezelf en wat jij graag voor oplossing wilt, of zoek je naar een oplossing die voor allebei prettig is?
 
  1. Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Hier gaat het om luisteren met ons hart. We staan vaak snel klaar met ons oordeel, zonder goed te luisteren naar de ander.
 
  1. Creëer synergie
Samenwerken en samenspelen is belangrijk. We hebben allemaal onze eigen talenten; als we samenwerken bereiken we meer dan alleen. Een mooi Bijbels voorbeeld is te vinden in de woorden van Paulus over de hand en de voet (1 Korinthe 12).
 
  1. Houd de zaag scherp
Je hoeft niet altijd te werken, je hebt ook ontspanning nodig. Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en jezelf te blijven ontwikkelen.
 
Het symbool van 'The Leader In Me' is een boom.
De wortels zijn belangrijk, want daarmee staat de boom stevig. Met de wortels begint dan ook het leertraject van de kinderen. De eerste drie gewoonten zijn gericht op het werken aan jezelf. Met deze drie gewoonten word je steviger, zodat je niet 'zomaar omvalt', onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.
De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) ga je naar de ander, naar 'samen' en samenwerking. De gewoonten vier, vijf en zes gaan daarover.
Ten slotte komt de boom in de kruin tot volle bloei. En dat kan alleen als je 'de zaag scherp houdt'. Dat wil zeggen: als je goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt, letterlijk en figuurlijk.
 
Tijdpad
Als team zijn we in het schooljaar 2015-2016 gestart met 'The Leader In Me'. Hierin worden wij begeleid door CPS. In november 2015 volgden we een teamscholing tijdens de tweedaagse voor het personeel. Daarna volgden een aantal nascholingen voor het personeel omdat het van groot belang is dat alle personeelsleden vertrouwd raken met het denken en handelen volgens de zeven gewoonten.
In het voorjaar van 2017 hopen we met de kinderen te starten met het werken volgens de zeven gewoonten. We doen dit volgens een 'achtwekenplan' waarin doelen en activiteiten beschreven staan.

Aanspreekpunt
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van het inspiratieteam: Gerda Stam (G.Stam@smdbbleskensgraaf.nl) en Eefke De Groot (E.deGroot@smdbbleskensgraaf.nl).