Op bezoek in Graafzicht

Op dinsdag 14 mei speelden we samen met de bewoners van Graafzicht een quiz.
Zou u het antwoord weten op de volgende vragen?
  • Wie is de burgemeester van Molenwaard?
  • Noem 4 politieke partijen.
  • Wat is de hoofdstad van Flevoland?
  • Noem 8 namen van bloemen of planten.
Doordat jong en oud samenwerkten en goed naar elkaar luisterden, kwamen we met elkaar tot goede antwoorden.

Het was voor ons allemaal een superleuke morgen.
Wilt u de foto's zien? Klik dan hier.