1/2a kerstfeest

We hebben de nachtjes afgeteld en eindelijk was het zover! Kerstfeest... Het feest van Christus! Het feest van de geboorte van de Heere Jezus.

Wat was het fijn om met elkaar de kerstliederen te zingen, een tekst op te zeggen, om stil te staan bij het verhaal van de wijzen en te luisteren naar een vrij verhaal.
 
De wijzen zochten de Heere Jezus en ze vonden Hem. Wat waren ze zielsgelukkig! De vraag werd gesteld; zoek jij Hem ook? Hij wil nog steeds zo graag gevonden worden! Het liefste wat Hij doet is Zaligmaken! Dat is jouw zonden vergeven/ je zonden "weg wassen" en in je hart komen wonen. De Heere God heeft beloofd; wie Mij zoekt, die zal Mij ook vinden! Wat een hoopvolle boodschap voor een ieder! Dit wensen wij een ieder van harte toe!

                                             Gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2018!

Klik hier voor de foto's!