Leerlingenraad - notulen 18-05-2017

Notulen leerlingenraad 18 mei 2017

1Welkom
Juf Stam heet iedereen welkom.
 
2. Na de vorige vergadering
Er heeft niemand iets te vragen of te zeggen over de vorige vergadering. 

3. Brieven uit de ideeënbus
Er zitten twee briefjes in de bus.
Gerlinde heeft gevraagd om een plek waar we met een springtouw kunnen spelen. We hebben nu net een nieuw plein, dus we gaan geen plek maken. Het is wel belangrijk dat andere kinderen niet door het touw heen rennen. 
André heeft gevraagd of we op het voetbalveld kunnen. Dit vinden we wel heel leuk, maar het heeft ook veel nadelen. We besluiten dat we het voetbalveld beter kunnen houden voor de gymlessen.

4. The Leader in Me
We zijn nu begonnen aan een tweede ronde om alle gewoontes te bespreken.
Het wordt nu serieuzer en herhalen is wel goed, maar het kan dan ook een beetje saai worden. Idee: De kinderen zelf toneelstukjes laten maken over een gewoonte. Dat is leuk en dat onthoud je de gewoonte goed. Met een werkblad vergeet je het sneller.
Het boek over de zeven gewoonten vinden we voor de bovenbouw een beetje kinderachtig.

5. Ideeën van jullie
*Er zijn twee nieuwe speeltoestellen geplaatst. Nu wil iedereen daar tegelijk op. We moeten toch een beetje rekening met elkaar houden.
*Daphne gaat even bij meester Egas navragen of er nog een nieuwe basket komt.
*Kunnen er luchtverfrissers in de wc bij de jongens?

6. Sluiting
Juf Stam bedankt iedereen.