Notulen leerlingenraadvergadering 17 maart 2017
 1. Welkom
  Juf Stam heet iedereen welkom.
   
 2. Na de vorige vergadering
  De verjaardag van meester Egas was top geregeld! We stellen voor om volgend jaar weer iets anders te bedenken.
   
 3. Brieven uit de ideeënbus
  We bespreken de briefjes uit de ideeënbus.
  Er is een brief gekomen over de stille hoek. De stille hoek is nu niet rustig. Hij is nu ook wel erg groot. Op het nieuwe plein komt een kleinere stille hoek. Dan gaan we er ook weer heel streng op letten.
   
 4. Afvalvrije school
In de klassen gaat het best goed met de afvalvrije school.
Na schooltijd wordt er veel op het plein gespeeld en dan wordt er ook veel afval op het plein neergelegd. De kinderen van de leerlingenraad zullen in de klassen hier iets over gaan zeggen. Verder gaat juf Stam bespreken met de juffen en meesters of het een idee is om elke week een klas de taak te geven om het plein schoon te maken.

 
 1. Leerlingtevredenheidspeiling
De kinderen uit de bovenbouw hebben een vragenlijst ingevuld. We bespreken de resultaten.
- Eén van de lage scores ging over dat kinderen niet altijd het gevoel hebben dat juffen en meesters hen begrijpen: Nu we werken met The Leader in Me kunnen we kijken naar de vijfde gewoonte: Echt naar elkaar luisteren.
 • Kinderen vinden het soms lastig om te vertellen waar ze mee zitten of om een vraag te stellen. We vinden het belangrijk dat er in iedere klas een brievenbus is, zodat kinderen het kunnen zeggen als ze ergens mee zitten.
 • Nu we werken met The Leader in Me worden er vaker doelen gesteld. Dat was eerst niet zo.
 • Soms moeten kinderen tijdens het werken lang wachten voor ze een vraag kunnen stellen. Dat kan soms ook niet anders, als een juf of meester met andere kinderen aan het werk is. De kinderen stellen voor dat ze na een uitleg vragen mogen stellen en dat ze, als ze geen vragen aan de juf of meester kunnen stellen, mogen overleggen.
   
 1. Ideeën van jullie
 • De kinderen van EF halen het afval op. In de personeelskamer is het afval niet altijd goed gescheiden. Juf Stam zal dit overleggen met de juffen en meesters.
 • Mag de leerlingenraad ook meedenken over schoolreis?
   
 1. Sluiting
  Juf Stam bedankt iedereen.