Notulen leerlingenraadvergadering 22 december 2016

1.    Welkom
Boudin vertelt wat we vandaag allemaal gaan bespreken.

2.    Na de vorige vergadering
Na de vergadering is iedereen in de klassen geweest om te vertellen over de leerlingenraad. Dat heeft goed geholpen. Er zijn veel briefjes ingeleverd in de ideeënbus! 
Juf Stam laat de tekening van het nieuwe schoolplein zien.

3.    Brieven uit de ideeënbus
We bespreken de briefjes uit de ideeënbus. 
Er zijn heel veel briefjes over het plein. Iedereen bedankt voor de briefjes! De tekeningen voor het nieuwe plein zijn al af en de speeltoestellen zijn besteld. We kunnen nu dus geen dingen meer veranderen aan de tekening. 
Er is ook een briefje over het fietsenhok. Kinderen mogen niet bij de fietsen spelen. 

4.    Afvalvrije school
Vier kinderen hebben vergaderd met meester Egas. Hij heeft alles uitgelegd. We hebben ook nog een idee voor de wc's: Luchtverfrissers ophangen. 

5.    Verjaardag meester Egas
We bespreken ideeën om iets leuks te doen voor de verjaardag van meester Egas. Een groepje kinderen praat daar later over verder en geeft de plannen door aan juf Stam. 

6.    Ideeën van jullie
Paulette: De bal voor de pannakooi ligt in groep 7/8. Paulette gaat die oppompen en in de bak doen.
Joël: Het zou leuk zijn als we meer techniek konden doen bij handvaardigheid. Kan er binnen ook een stille hoek komen?
Jacco: Het is belangrijk dat kinderen hun fietsen in het rek zetten. Dan vallen de fietsen ook niet om.
Niels: Kan er voor ieder vak een plusgroep komen? De andere kinderen leggen uit dat dat niet gaat; daar zijn niet genoeg juffen en meesters voor.
Bij het fietsenhok kan misschien een groter afdak komen. 
Op het schoolplein ligt vaak afval. Joël vertelt dat hij twee keer in de week het plein schoonmaakt. Daar tussendoor ligt er soms wel wat, maar dit is goed te doen. Paulette vertelt dat veel afval na schooltijd wordt gemaakt, door jongeren die op het plein zijn. 
Daphne: In de gang is een boom geschilderd. Waarom is dat? Juf Stam vertelt dat dat iets te maken heeft met een nieuw programma wat binnenkort gaat starten. 
Boudin: Veel boeken zijn oud. We bespreken dat alle groepen een biebpas hebben. Als die nog niet gebruikt wordt, kun je aan de juf of meester vragen om dat ook te gaan doen. Kinderen kunnen ook lid worden van de schoolbieb. Daar worden ieder jaar veel nieuwe boeken voor gekocht. 

7.    Sluiting
Juf Stam bedankt Boudin voor het leiden van de vergadering, Joël voor het maken van het verslag en de andere kinderen voor hun inbreng.