Besturenfusie Karakter, Vereniging Scholen met de Bijbel Alblasserwaard

Per 1 januari 2017 zijn de Verenigingen voor Scholen met de Bijbel van Bleskensgraaf, Goudriaan, Nieuw-Lekkerland, Ottoland en Wijngaarden gefuseerd tot één vereniging. Karakter beheert zes basisscholen en een sbo-voorziening, waarop iedere dag 1200 kinderen onderwijs ontvangen en ca 185 mensen werkzaam zijn. De vereniging heeft als grondslag de Bijbel en de Drie formulieren van Enigheid. De scholen binnen de vereniging hebben hun eigen couleur locale, iedere school heeft zijn eigen 'Karakter'!
 
  1. Statuten van de Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard
  2. Aanmeldingsformulier voor een lidmaatschap van de vereniging

Locatieraad
 
Sinds de besturenfusie heeft de school een locatieraad. De locatieraad bestaat uit ouders. De locatieraad zal samen met de directeur toezien op de eigenheid en de identiteit van onze school. De locatieraad heeft ook bevoegdheden om hier voor te zorgen door bijvoorbeeld een adviserende rol in personeelsbenoemingen en op het identiteitsbeleid.

De leden van onze locatieraad zijn:
Dhr. A. Voogd (voorzitter) a.voogd@voogdaccountants.nl
Dhr. J. Bakker
Dhr. A.W. Boot 
Mevr. M. Kok - den Besten
Mevr. E. Voets - van den Hazel (secretaris) ajevoets@solcon.nl