Notulen leerlingenraadvergadering 13 oktober 2016
 1. Welkom
  Juf Stam heet iedereen welkom.
   
 2. Taken verdelen
  1. Voorzitter
   Boudin zal dit jaar de voorzitter van de leerlingenraad zijn.  
  2. Secretaris
   Joël wordt de secretaris van de leerlingenraad.
 
 1. Brieven uit de ideeënbus.
  Er zijn geen briefjes ingeleverd in de ideeënbus. Omdat we denken dat niet iedereen goed weet dat die bus er hangt, doen de kinderen een rondje langs de groepen.
  Daphne en Paulette: Kleuters, 3a en 3/4b.
  Niels en Boudin: 4a, 5a, JRK, AB, 6a
  Joël en Jacco: EF, CD en BC
  Nathan en Remko: 7/8b, 7a, 5/6b, 8a
   
 2. Wat gaan we dit jaar doen?
Boudin vertelt wat we dit jaar allemaal gaan doen. De leerlingenraad geeft vooral advies aan juffen en meesters. Nathan vraagt naar de tekening van het schoolplein. Juf Stam zal die de volgende keer laten zien.

 
 1. Afvalvrije school
Alle kinderen zijn enthousiast over het project 'afvalvrije school'. We spreken af dat er van iedere groep één kind mee gaat denken. Dat zijn: Nathan, Daphne, Niels en Joël.

 
 1. Ideeën van jullie
Remko: Meer groen op het plein. Bij het nieuwe plein is er meer groen.
Nathan: Er is een nieuwe bal nodig voor in de kooi. Nathan vraagt dit aan meester Egas.
Daphne: Het fietspad naast de school is niet goed meer. Dit regelt de gemeente.
Niels: Het zou leuk zijn als groep 3-7 zelf kan kiezen waar ze naartoe gaan op schoolreis (zie later idee).
Mag de bovenbouw ook meedoen met de moestuintjes?
Het is leuk als kinderen zelf iets mogen organiseren, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. In groep 7/8 mogen kinderen nu zelf de inleiding van de gymles bedenken en geven.
Boudin: In groep 8 werken we hard om het landelijk gemiddelde van de cito te halen. Het zou goed zijn als groep 6 en 7 dat ook al weet. Juf Stam bespreekt dat op een bouwvergadering.
Jacco: In het oud papier zit vaak ook ander afval. Daar moeten we goed op letten! Het zou ook leuk zijn als we vaker op excursie gaan.
Joël: Het is misschien niet zo handig als de kinderen zelf moeten kiezen waar ze naartoe gaan op schoolreis, maar de leerlingenraad kan daar wel over nadenken.

 
 1. Foto maken
We hebben een foto gemaakt voor op de website.
 
 1. Sluiting
  Juf Stam bedankt alle kinderen voor het meedenken in deze vergadering.