Notulen leerlingenraadvergadering 23 juni 2016
 
 1. Opening
  Lydia zit vandaag de vergadering voor en heet iedereen welkom.
 
 1. Ingekomen stukken
  Er zijn twee vragen:
  - Grote bal in de voetbalkooi. Door de kleine kooi gebruiken we ook een kleine bal. Hier is goed over nagedacht.
  - Er is gevraagd om knikkerputjes op het plein. Die zijn er al. Nathan gaat praten met de leerlingen die dit heeft gevraagd.
   
 2. Terugblik op de vorige vergaderingen
  Lydia en Daphne zijn op de vergadering over het schoolplein geweest. Dat was interesssant.
   
 3. Schoolreis
  De bovenbouw is op schoolreis geweest naar het Archeon. We vonden het een leuke schoolreis. Het was jammer dat veel  kinderen (vooral van andere scholen, maar helaas ook een paar van ons) bij het gladiatorengevecht 'dood' roepen. Het gladiatorengevecht past niet echt bij een School met de Bijbel.
  Het park is wat klein voor een hele dag. Verder was het echt leuk.
 
 1. Afvalvrije school
  Daphne vraagt hoe het moet met de pakjes van schoolmelk. Daar moet de commissie over nadenken.
  Er gaan toch nog wel veel brieven mee op papier. Als we alles via de mail sturen, werken we niet alleen op school aan minder afval, maar ook thuis. De schoolgids staat op de website. De adressen van juffen en meesters staan daar niet in. Die kunnen misschien via de mail verstuurd worden. Dat zou veel papier besparen.
  Verder kunnen we op school kijken of we meer kunnen hergebruiken.
  Als alle kinderen voortaan een broodtrommel meenemen in plaats van zakjes, bespaart dat ook weer afval.
  Als leuke start kunnen we iets maken van afval. Uit elke klas zou één kind kunnen meehelpen, met de kinderen van de leerlingenraad.
   
 2. Ideeën van jullie
  Schoolplein: Juf Stam gaat met de tekeningen en alle opmerkingen naar meneer Voets. Dan kan er een definitieve tekening worden gemaakt.
  Nathan vraagt naar de kapotte basket. Daphne en Lydia hebben dit al aan meester Egas gevraagd. Het wordt geregeld.
  Lydia vraagt of groep 8 bijvoorbeeld 1 keer per week op het veld mag in de pauze. Daar moeten de juffen en meesters over beslissen.  
   
 3. Terugblik op het jaar.
  We vertellen allemaal kort wat we van het afgelopen jaar in de leerlingenraad vonden.
  Ardin: Het was leuk dat het onder schooltijd is.
  Boudin: Leuk om mee te denken hoe het met de school zal gaan.
  Nathan: Leuk dat er uit elke klas kinderen gekozen worden.
  Nelianne: Leuk om bijvoorbeeld mee te beslissen over het plein.
  Daphne: Het was leuk. Het was speciaal om het schoolplein te mogen 'kiezen'. Tip: Verkiezingen gaan echt om wat iemand vertelt en niet om wie de meeste vrienden heeft. Dat moet wel echt zo blijven.
  Lydia: Leuk om te kunnen beslissen. Soms mocht je onder de les ook nog iets doen voor de leerlingenraad.
  Juf Stam: Heeft genoten van de vergaderingen. De kinderen hebben heel goede ideeën.
 
 1. Sluiting
  Juf Stam bedankt iedereen voor het afgelopen jaar.