Notulen Leerlingenraadvergadering 19-05-2016
Gemaakt door onze secretaresse: Nelianne.
 1. Opening
            Joëlle opent de vergadering.
 
 1. Ingekomen stukken.
  We bespreken de briefjes uit de ideeënbus.
  1.basketbalpal maken: Nathan en Lydia geven het door aan meester Egas.
          2.Schoolvoetbal aankondigen: Volgend jaar posters maken voor op de deur.
            Jannemieke en Nelianne vertellen dit aan juf Moerman
            Er moet een opvallender papier op de brievenbus. Lydia en Daphne maken een
            nieuw blad.
 
 1. Terugblik op de vorige vergaderingen.
  1. Hoe vonden jullie de schoolpleinvergadering?
   We vonden de vergadering erg leuk. Maar er is nog niet echt iets mee gebeurd. Juf Stam vertelt dat er nu iemand een tekening over het plein aan het maken is. We weten nog niet wanneer het nieuwe plein komt en hoe het eruit komt te zien. Verrassing?!!
     4.  Activiteitenlijst voor op het plein.
        
De vorige keer hebben we besproken dat we graag een activiteitenlijst willen voor tijdens de pauze.         Daarop staat wat we buiten allemaal kunnen doen. We maken die lijst vandaag met elkaar.
        We maken een activiteitenlijst voor op het plein in de pauze :
        1.slingertikkertje
        2.10 tellen in de rimboe
        3.chinese muur
        4.touwtje springen
        5.trefbal
        6.poortje trap
        7.basketbal
        8.panakooi
        9.lummelen
        10.wc tikkertje
        11.ziekenhuis tikkertje
        12.knikkeren
        13.knakworst tikkertje
        14.voetje van de vloer/van alles
        15.overlopertje
 
        Weet je van één van deze spellen niet wat het is? Vraag het aan iemand van de leerlingenraad!
 
 1. Afvalvrije school.
  De volgende keer denken we met elkaar na over hoe we kunnen zorgen dat iedereen wil meewerken aan een afvalvrije school. De leerlingenraad is hier enthousiast over.
 
 1. Ideeën van jullie
  Daphne vroeg of we een fruitdag kunnen instellen. Juf stam legt uit dat dat vorig jaar al door alle juffen en meesters is besproken en dat ze toen hebben afgesproken om het niet te doen.
   
 2. Sluiting
  We maken een nieuwe foto voor op de website.