Notulen leerlingenraadsvergadering 10 maart 2016
 1. Opening
 
 1. Ingekomen stukken
  We bespreken de briefjes uit de ideeënbus.
   
 2. Terugblik op de vorige vergadering
  1. Heeft iedereen zijn ronde langs de klassen gemaakt?
    
 3. Schoolplein
  We hebben al wel veel ideeën over het schoolplein, maar vandaag gaan we tekenen. Waar willen we alles hebben?
   
 4. Vraag van de kleuterjuffen
  Na schooltijd moeten de kleuterjuffen veel werk doen, zoals de stoelen in de kring zetten, spullen opruimen, vloer vegen. In de bovenbouw doet de klassendienst dat. Hebben jullie ideeën hoe dat in de kleutergroepen zou kunnen?
   
 5. Ideeën van jullie
  Heb je zelf nog een idee? Schrijf dat dan thuis vast op, dan kunnen we er in de vergadering over praten met elkaar.
   
 6. Sluiting

Verslag van Nelianne, onze secretaresse:
2. Rubbertegels zijn glad.
Geen tijd om naar de wc te gaan. Maar daar kunnen we niet zo heel veel mee. We weten niet van wie dit briefje is.
3. Dat is gebeurd bij iedereen !!!
4. We hebben een tekening over het schoolplein. En Ardin die schetst hem nog op een a4tje.
5. Elke week uit een bepaalde klas 1 of 2 naar de kleuters. Voor een beloning. Juf Stam bespreekt het
met de kleuterjuffrouws . Of kunnen de kinderen niet zelf meehelpen????
6. Misschien een activiteitenlijst voor buiten. Gaan we de volgende keer maken