Notulen leerlingenraadvergadering 17 december 2015
Aanwezig: Joëlle, Jannemieke, Nathan, Nelianne, Boudin, Ardin, Daphne, Lydia, juf Stam
 1. Opening
Onze voorzitter, Joëlle, heet iedereen welkom.

 
 1. Terugblik op de vorige vergadering
  De wc's zijn bij de meeste groepen nog steeds vies. Soms liggen er ook nog luizencapes op de grond. We maken de afspraak dat de leerlingenraad in alle groepen langs gaat om hier iets over te zeggen. We vragen dan ook aan de juffen en meesters om naamkaartjes te maken voor de luizencapes waar het kaartje nu uit is. We zeggen dan ook nog een keer dat iedereen zijn jas echt in de cape moet hangen.
  Boudin en Ardin: Groep 3, 3 / 4, 4, 5a
  Nathan en Nelianne: Groep 5b, 6, 6 / 7
  Joëlle en Jannemieke: JRK, BC, EF
  Daphne en Lydia: Groep 7, 8, CD
   
 2. Rekenen
  Vorig jaar hebben alle kinderen in de bovenbouw een vragenlijst ingevuld. Veel kinderen zeggen dat ze rekenen niet leuk vinden.
  We praten met elkaar over wat er niet leuk is en hoe het anders zou kunnen.

  Waarom is rekenen niet leuk?
 • Soms worden toetsen niet besproken.
 • Rekenen duurt hel lang. Na een half uur wordt het vervelend, de hele tijd hetzelfde doen.
 • Het is niet leuk om de hele tijd dezelfde soort sommen te doen.
 • Boudin zegt dat rekenen wel heel belangrijk is en dat het daarom elke dag wordt gegeven.
Ideeën om het leuker te maken:
 • Aan het eind van de les (1x per week) een rekenspel o.i.d. doen.
 • Voor de toets de sommen niet alleen uitleggen een dag van tevoren, maar ook oefenen met een oefenblad.
 • Je kunt ook iets doen met punten sparen voor goed werken en als dat behaald is een keer een leuk spelletje aan het einde van de les.
 • Om en om vier kinderen die aan het eind van de les op de computer mogen rekenen.
 • Toets een dag van tevoren goed uitleggen en dan op de dag van de toets nog even heel kort.
 • Eén dag in de week geen rekenen.
   
 1. Werken in de groep
  In de vragenlijst zeggen veel kinderen ook dat er soms vervelende dingen gebeuren in de groep. We praten met elkaar over wat er gebeurt en wat we kunnen doen om dat te verbeteren.
  We bespreken eerst voorbeelden van wat niet leuk is in de klas. Het grootste probleem is dat als er in de pauze iets gebeurt, dat in de klas doorgaat.
  Het is ook lastig dat je niet altijd gelijk antwoord krijgt op je vragen.
  De leerlingenraad weet niet echt iets van pesten.
  Soms lijkt het of de juf of meester iemand voortrekt.
Ideeën om dit te verbeteren:
 • Geen spellen meer doen op het plein waarbij het altijd mis gaat.
 • In de klas al bespreken (ook met de juf of meester) wat je buiten gaat doen. De regels zijn dan voor iedereen duidelijk.
 • SBO EF heeft nu de pannakooi voor schooltijd, maar dat is lastig met de busjes. Zij willen graag een andere tijd.
   
 1. Ideeën van jullie
  Heb je zelf nog een idee? Schrijf dat dan thuis vast op, dan kunnen we er in de vergadering over praten met elkaar.
Jannemieke vraagt of er harde ballen op het plein mogen, maar dat kan niet vanwege de veiligheid.
Nelianne:
- Engels leuker maken.
- Niet door leerkrachten heen praten.
- Het plein (bij de kleuters) leuker maken.
Daphne en Lydia:
 • Rekenen in de eigen klas.
 • Voor iedere klas een voetbal of een bak met een voetbal en basketbal, die gepakt kan worden door de klas die aan de beurt is. Joëlle gaat dat met meester Egas bespreken.
 • In de pauze binnen mogen blijven (bijvoorbeeld één keer per week).
 • Huiswerk op school leren.
 • Muren in de gangen vrolijker maken.
 • Groep 8 op het voetbalveld laten spelen, omdat het plein kleiner is geworden na de verbouwing.
 • Meer chocomel als beloning.
 • Alle tegels op het plein en bij het fietspad naast de school recht leggen.
 • In groep 6/7 en in groep 8 hebben ze een schrifje om dingen in op te schrijven van de klas. Dat gaat groep 7 ook doen.
 • Bij groep 6/7 en EF deuren in de wc's die helemaal afsluiten (en niet boven- en onderaan open).
   
 1. Sluiting
Joëlle bedankt iedereen.
Juf Stam bedankt Joëlle voor het voorzitten van de vergadering.