Wij zijn Lydia, Jannemieke, Joëlle, Nelianne, Ardin, Boudin en Nathan. Wij zitten in de leerlingenraad. Als we vergaderd hebben, zetten we de notulen van de vergadering op de website!
Wij zijn Lois, Levi, Julia, Jonathan, Anthony, Jefta, Nathan, Manuela, Leonard en Paco. Wij zitten in de leerlingenraad. Als we vergaderd hebben, zetten we de notulen van de vergadering op de website!